Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S met oog op ToBRFV in tomatenteelt

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een tijdelijke vrijstelling op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het ontsmettingsmiddel Virkon S. De vrijstelling wordt verleend ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) en wordt voor een periode van 120 dagen verleend. Het middel mag nu ook worden toegepast in of op transportvoertuigen en containers waarin materiaal is vervoerd en apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden en lossen van de voertuigen en containers.

Door de aanwezigheid van het quarantainewaardige organisme ToBRFV in de bedekte teelt van tomaat is sprake van een acuut gevaar voor de plantgezondheid. Het virus kan alleen worden geƫlimineerd door besmette planten te vernietigen en mogelijk besmette oppervlakken, materialen e.d. grondig te reinigen en vervolgens te ontsmetten. Uit dit onderzoek bleek dat Virkon S werkzaam is tegen ToBRFV op diverse oppervlakken bij de regulier toegelaten dosering van 1%. Het middel had al een toelating in ruimtes of op materialen, oppervlakken en schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in ruimtes bestemd voor desinfectie in de glastuinbouw, maar niet voor transportvoertuigen, containers en apparatuur die gebruikt worden voor het laden en lossen van de voertuigen en containers.

bron: Staatscourant, 25/10/19