Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2018 gepubliceerd

Op 29 oktober is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2018 gepubliceerd. Hierin is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

In de risicobeoordeling betrekt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

De koppeling van landgebruik en normoverschrijdingen over de jaren 2016-2018 is nog niet beschikbaar. Verdere uitleg is te vinden in de Bestrijdingsmiddelenatlas. Totdat deze beschikbaar is, zal voor het evalueren van de correlatie tussen normoverschrijding en landgebruik gebruik gemaakt moeten worden van de koppeling over 2015-2017.

De Bestrijdingsmiddelenatlas is te vinden op de site bestrijdingsmiddelenatlas.nl.

bron: Ctgb, 30/10/19