Het voedselveiligheidsschema HACCP wordt uitgefaseerd, dit heeft de stichting SCV bekend gemaakt. Wat betekent dit voor uw organisatie?
Na ruim 20 jaar haar dienst te hebben bewezen, zal op 1 januari 2021 het HACCP-certificatieschema voor voedselveiligheid stoppen met bestaan. Dit besluit is genomen door de Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid, bekend als Stichting SCV, de schema-eigenaar van het HACCP-certificatieschema versie 5.1.
Waarom stopt HACCP certificatie?

Het bestuur van Stichting SCV heeft besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren. De afgelopen jaren is het aantal HACCP-certificaten sterk gedaald en recent is deze daling versterkt doorgezet. Om het moment voor te zijn waarop het aantal certificaten geen basis meer biedt om het schema met bijbehorende colleges in stand te houden is, in overleg met het CCvD, door het bestuur van SCV besloten het certificatieschema in de komende jaren uit te faseren. Het bestuur heeft deze beslissing genomen in de gelukkige wetenschap dat er in de markt voor alle certificaathouders voldoende alternatieven voor het HACCP-schema voorhanden zijn. Door de uitfaseringsperiode ruim te kiezen, is er voor HACCP gecertificeerde organisaties voldoende tijd om de overstap te maken naar een ander schema op gebied van voedselveiligheid.
Uitfasering van het HACCP-schema

Het schema zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode start op 1 januari 2018. HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, dienen een afloopdatum van 1 januari 2021 te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden uitgegeven. Eventuele certificaten die zijn uitgegeven zijn op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beƫindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid. Het SCV zal zich inspannen om de acceptatie van het HACCP-certificatieschema ook na 1 januari 2018 te behouden en de kwaliteit en het imago van het schema te bewaken en continueren op het huidige niveau.
Alternatieven voor uw HACCP certificaat

Er zijn diverse alternatieven voor uw huidige HACCP certificaat, te denken aan ISO 22000, FSSC 22000, BRC of IFS. Welk schema voor uw organisatie het meest geschikt is, hangt af van uw situatie.