De nieuwe PlanetProof-teelteisen voor 2020 zijn goedgekeurd, zonder uitstel van CO2-eisen aan kassen voor 2022.

Dat blijkt uit de besluitenlijst van Stichting Milieukeur (SKM). Die lijst bevat vragen en verzoeken uit de sector en besluiten van het College van Deskundigen. Met inbreng van de sector komt zo het nieuwe teeltschema tot stand.

Voor de teelten groente en fruit is het teeltschema nu goedgekeurd. In dat certificatieschema staat dat glastuinbouwbedrijven moeten gaan voldoen aan CO2-emissienormen in 2022 en in 2020 daarvoor actie moeten starten. Zo niet, dan lopen ze het risico het keurmerk te verliezen.

20% voldoet niet aan CO2-norm

GroentenFruit Huis vindt de aanscherping te zwaar, omdat aanpassing tijd en geld kost en daarom een langere overgangsperiode behoeft. GroentenFruit Huis wil liever een aanmoediging via bonuspunten in PlanetProof in plaats van een eis.

Volgens Stichting Milieukeur (SMK) blijkt uit een analyse dat 20% van de bedrijven nu niet aan de norm voldoet, maar daar drie jaar de tijd voor krijgt. Dat is genoeg tijd voor passende maatregelen, stelt SMK. De eis blijft gehandhaafd, zodat bedrijven beseffen dat ze moeten verduurzamen, aldus SMK in een toelichting.

Rekenmodule CO2-uitstoot

Vanaf begin 2020 kunnen telers met de rekenmodule bepalen of ze met de gegevens van het voorgaande jaar aan de norm zouden voldoen. Zo niet, dan kan meteen een strategie ingezet worden om emissies te verlagen. “Bij de eerste inspectie, waarin de norm kan worden gehanteerd (in 2021) kan deze strategie al ingezet zijn en kan een onderneming, wanneer nodig, het plan overleggen om aan de norm te voldoen”, schrijft SMK. Als een onderneming bij de inspectie in 2022 niet aan de (major) eis voldoet, is er nog een jaar om aan de norm te voldoen. Bij zeer zwaarwegende redenen kan bovendien met goede onderbouwing uitstel worden aangevraagd, aldus de keurmerkinstantie.

Bron: vakblad Groenten en Fruit