Boer en tuinder kunnen de strijd aan op 4 fronten. Ga voor Europese klanten, kwaliteit, naam en faam en milieu, adviseert Ron Mulders, interim-manager en adviseur onder meer in de land- en tuinbouw, in een opiniestuk in het dagblad Trouw.

Kies voor Europese klanten
Meer dan 80% van de verse producten van Nederlandse bodem wordt in Europa verkocht. Dat past in het streven naar circulaire land- en tuinbouw. Maar op de grootste exportmarkt, Duitsland, concurreert Nederland vooral op prijs. Daar liggen kansen, meent Mulders. Duurzame samenwerking tussen producenten en hun afnemers leidt vrijwel altijd tot lagere ketenkosten en biedt een voedingsbodem voor innovaties.

Kies voor kwaliteit
De Nederlandse land- en tuinbouw communiceert met name hoe ongekend productief boeren en tuinders zijn. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van producten. Kwaliteit is een prima verkoopargument. Een producent die de eigen productiviteit benadrukt wakkert vooral een discussie over prijs aan.

Treed uit de anonimiteit
Het succes van de land- en tuinbouw is onder meer gebaseerd op het vermogen om producten te standaardiseren. Voor boeren en tuinders heeft dat succes een schaduwzijde, stelt Mulders. Producten zijn onderling uitwisselbaar en ook meer uitwisselbaar met die van buitenlandse collega’s. Boeren en tuinders moeten worden gestimuleerd om uit de anonimiteit te treden en samenwerking te zoeken met klanten die bereid en in staat zijn om hun extra inspanningen tot waarde te brengen.

Integreer doelen
De keuze voor circulaire land- en tuinbouw is volgens Mulders onvermijdelijk. Dat vraagt om land- en tuinbouwbedrijven die niet alleen voedsel produceren, maar tegelijkertijd positief bijdragen aan de kwaliteit van bodem, lucht en water.

bron: Trouw, 22/01/22