Bloemrijke akkerranden hebben positieve effecten op natuurlijke vijanden en de luizenbestrijding in diverse teelten, aldus Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies en Paul van Rijn van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast kunnen ze een buffer vormen tussen het gewas en een watergang. Daardoor beperken ze emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar watergangen. De randen vormen ook een buffer die horizontale afspoeling van meststoffen naar de sloot voorkomt.

Leendertse en Van Rijn onderzochten vele jaren het effect van bloemrijke akkerranden. Vooral in de teelt van aardappelen hebben de randen volgens hen effect. Bij aardappelpercelen met bloemrijke akkerranden vindt een versnelde reductie van het aantal luizen plaats, ten opzichte van percelen met grasranden of zonder randen. In wintertarwe is het voordeel wat minder, daar komen de luizen wat te vroeg voor de natuurlijke vijanden.

Een perceel met een akkerrand heeft meer natuurlijke vijanden van luizen zoals gaasvliegen, zweefvliegen en sluipwespen dan een perceel zonder een bloemrijke rand, stelt Leendertse. Zweefvliegen komen gelijk in actie zodra er luizen in het perceel komen. Hoe meer luizen, hoe meer zweefvliegen. Gaasvliegen reageren wat minder direct op een toename van luizen. Het bereik van luisetende zweefvliegen wordt geschat op circa 100 meter.

bron: Stal & Akker, 29/02/20

bloemrijke akkerrand