IFS volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) voortdurend op en bespreekt deze in haar IFS Board, het Internationaal Technisch Comité en de nationale werkgroepen, waarin alle stakeholders (detailhandel, leveranciers en certificeringsinstanties) zijn vertegenwoordigd. In deze melding wordt u informeren over het beleid en de maatregelen die zij hebben afgesproken met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19).