Bij de productie van groente en fruit stelt GlobalGap hogere eisen aan risico’s rond water- en mestgebruik.

Dat blijkt uit de voorlopige GlobalGap-versie 6.0 van het voedselveiligheidsprotocol GlobalGap. Telers hebben inspraak in deze versie. Draft inzien

De aanscherping moet risico’s op voedselvergiftiging verkleinen, maar er is weerstand. Nederland wil aanscherping van eisen voor gebruik van dierlijke mest voorkomen. Na toepassing van onbewerkte dierlijke mest mogen telers nu 60 dagen niet oogsten. Sommige partijen binnen de GlobalGap-organisatie overwegen een langere wachttijd tot 120 dagen. Nederland pleit voor een kortere wachttijd of behoud van die 60 dagen, omdat teelten anders in de problemen komen.

In 2015 stond een aanscherping van de mestregels ook ter discussie voor versie 5.0 van GlobalGap. De uitkomst van de discussie was de huidige wachttijd van 60 dagen.

Onderbouwing mist

Mogelijk komt er ook een fors aangescherpte norm voor de microbiologische kwaliteit van beregeningswater. Nederland monitort na de discussie over aanscherping van de laatste GlobalGap-versie (5.0) de waterkwaliteit van bronnen voor watergift. Zo heeft het uitvoerende Nederlandse platform Food Compass inzicht in overschrijding van de norm voor oppervlaktewater en bassinwater.

Toch is volgens GroentenFruit Huis en LTO niet onderbouwd waarom de norm voor het kiemgetal (aantal bacteriën) voor water aangescherpt wordt van 1.000 kve per 100 ml naar 126 kve. Verder moet waswater na de oogst de kwaliteit van drinkwater hebben.

Aangescherpte versie voor Amerikaanse markt

Bij versie 6.0 van GlobalGap lijkt naast de Europese versie een aangescherpte versie voor de Amerikaanse markt te worden ontwikkeld. Dat heeft te maken met eisen van Amerikaanse retailers in het Global Food Safety Initiative (GFSI). Als telers toch de strengste variant moeten halen, moeten zij meer administratieve taken uitvoeren, maar ook bijvoorbeeld toiletten plaatsen voor personeel op de percelen. Dat blijkt uit de stukken van de presentatie van LTO en GroentenFruit Huis tijdens een recent webinar.

Bron: Groenten & Fruit