Per 1 november as. gaat er nieuwe versie van GRASP van kracht ( versie 1.3-1-i )

 

Een belangrijke wijziging is dat er voortaan ook bij GRASP een interne audit uitgevoerd  dient te zijn voorafgaand aan de externe toetsing.

De interne audit is het makkelijkst uit te voeren door het vooraf invullen van de GRASP checklist. Deze kunt u downloaden van de GlobalGAP website ( onder "Documents") .

De checklist dient tijdens de externe audit ingevuld aanwezig te zijn. Is de interne audit niet vooraf uitgevoerd, dan kan de externe GRASP beoordeling niet plaatsvinden.

 

Landen worden voortaan ingedeeld op hoog, middel of laag risico. Afhankelijk van de categorie wordt bepaald of er interviews worden afgenomen met medewerkers. ( naast het standaard interview met de personeelsvertegenwoordiger).

Ook wordt de grootte van de steekproef voor controle op contracten en loonstroken hierop gebaseerd.. Vooralsnog vallen onder andere Nederland en Belgie onder de landen met een laag risico, waardoor er geen extra interviews uitgevoerd hoeven te worden. Wel kunnen aanvullende interviews afgenomen worden op het bedrijf als dit specfiek aangevraagd wordt door de teler.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Controlepunt                                               Onderwerp                                                 Wat is er nieuw

   CP1                                          Personeelsvertegenwoordiger                             Er moet altijd een vorm van personeelsvertegenwoordiging zijn. Nu ook bij minder dan 5 medewerkers

  CP2                                          Personeelsvertegenwoordiger                              Alternatieve vormen van personeelsvertegenwoordiging zijn toegestaan zolang deze:

  •                                                                                                                             onafhankelijk is van management;

                                                                                                                                aangewezen is door personeel;

                                                                                                                               aanstelling is gecommuniceerd naar personeel;

                                                                                                                               geaccepteerd wordt door het personeel;

CP3                                           Personeelsvertegenwoordiger                             Als er meerdere locaties zijn, moet er bewijs zijn dat de " PV" op alle locaties actief is / kan zijn;

Algemeen                                 Interne audit                                                        Voorafgaand aan de externe toetsing dient een interne audit uitgevoerd te worden.                                                                                                                                                                                       ( Niet uitgevoerd dan vindt er geen GRASP beoordeling plaats).