Agrariƫrs, waterschappen en brancheorganisaties willen werken aan een schone landbouw. Een van de speerpunten is het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Een overzicht met praktische maatregelen kan helpen erfemissie te beperken.

Wanneer je op het erf een spuitmachine vult, schoonmaakt of andere landbouwmachines of fust reinigt, kunnen restanden van bestrijdingsmiddelen door afspoling, via riool of via de afvoer van regenwater terechtkomen in grond- en oppervlaktewater. Waterschappen en de agrararische sector spannen zich via brancheorganisaties en kennisorganisaties in om die erfemissie te beperken. Veel van die kennis is al beschikbaar via onderzoeksrapporten, filmpjes, infographics of vakbladartikelen. CLM en Brancheorganisatie voor de akkerbouw hebben onlangs een overzicht met praktische maatregelen uitgebracht om erfemissie tegen te gaan.