Telers die bijkopen, zullen aan een tweede PlanetProof-certificaat moeten. Verpakkende en snijdende telers vallen buiten de extra eisen.

Stichting Milieukeur heeft voor handel, verwerkers en retail een eigen schema voor On the Way to PlanetProof gepresenteerd. Dat betekent dat naast On the Way to PlanetProof Plantaardig voor primaire producenten, er een apart schema op de markt is voor ketenpartijen: On the Way to PlanetProof Chain of Custody.

De scheiding wordt gelegd tussen primaire productie en de daaropvolgende activiteiten. Het betekent bijvoorbeeld dat telers die bijkopen met twee schema’s moeten gaan werken, namelijk voor de eigen teelt en voor de inkoopstroom. Telers die hun eigen product verpakken, blijven onder het schema On the Way to PlanetProof Plantaardig vallen. Bedrijven die alleen verpakken, vallen wel onder het Chain of Custody schema.

Juist op het gebied van verpakkingen kent het nieuwe schema aanpassingen. Zo wordt aangesloten bij de recyclecheck die het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft ontwikkeld. De verpakking van On the way to PlanetProof-producten moet functioneel zijn. Dit om onnodige verpakkingen te voorkomen. De overige eisen blijven inhoudelijk gelijk.
Geen dubbel tarief

Bij deze primaire bedrijven met extra taken wordt voor het tweede keurmerk geen dubbel tarief voor de jaarlijkse afdracht berekend, laat Stichting Milieukeur weten. Of dat ook voor de inspectiekosten geldt, kan SMK niet zeggen, want dit aan de certificatie instellingen. De inspectiefrequentie blijft gelijk. Het is nog niet duidelijk in welk tempo de eisen voor het ketenkeurmerk worden herzien. Voor de primaire teelt (On the Way to PlanetProof Plantaardig) worden de eisen tweejaarlijks aangescherpt.
Uitzondering eigen snijderij

Verwerkers, zoals groentesnijderijen, vallen dus ook onder het nieuwe schema. Voor telers die zelf alleen eigen producten snijden, is een uitzondering gemaakt. Zij vallen niet onder de eisen van het Chain of Custody schema. Snijderijen die product inkopen blijven gehouden aan eisen van herkomst. Zo moet een gesneden groentepakket (samengesteld product) voor minimaal 75 procent uit gecertificeerd product bestaan om het keurmerk op de verpakking te noemen.

Bron vakblad Groenten en Fruit