LOBALG.A.P.  introduceerde 25 jaar geleden het GLOBALG.A.P systeem. Inmiddels werken 200.000 producenten hier mee. De afgelopen twee jaar hebben het Technisch Comité Groenten en Fruit en het Technisch Comité GRASP van GLOBALG.A.P. met input van onder andere GroentenFruit Huis, gewerkt aan een nieuwe versie van GLOBALG.A.P. IFA: versie 6.0 en GRASP 2.0. 

Het stokje wordt nu overgegeven aan de Nederlandse Nationaal Technische Werkgroep (NTWG) en het harmonisatieoverleg van de certificerende instellingen. Deze partijen functioneren als werkgroep van de NTWG. 

Publicatie

De officiële publicatie van IFA versie 6.0 en GRASP 2.0 was op 29 september 2022 jl. Hiermee zijn deze versies beschikbaar gekomen voor de gebruikers ervan. Ze worden verplicht per 1 januari 2024. Dit geeft ruimte om de overgang gedegen voor te bereiden. GroentenFruit Huis zal u hierin begeleiden door middel van hulpdocumenten en webinars om de belangrijkste wijzigingen toe te lichten.

Werkzaamheden

De Nederlandse NTWG gaat aan de slag om de implementatie van deze IFA V 6.0 en GRASP V 2.0 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze zal de vertalingen naar het Nederlands afronden en beginnen met het maken van een Nationale Interpretatie Gids (NIG). Daarnaast ontwikkelen zij, speciaal voor Nederlandse telers, de diverse hulpdocumenten voor risico inventarisaties om de toepassing van GLOBALG.A.P IFA op de bedrijven van de producenten te vereenvoudigden. Vertegenwoordigers van de certificerende instellingen en van diverse telersverenigingen werken hiervoor intensief samen. Ook het secretariaat van GLOBALG.A.P. is nauw betrokken bij het ontwikkelen van trainingen voor de auditoren. 

 

Bron Groente Fruithuis