De nieuwe versie GLobalGAP / IFA kent 2 versies.

Wat zijn de twee versies van de IFA v6?

IFA v6 voor groenten en fruit is verkrijgbaar in twee parallelle en even geldige versies:

  • IFA v6 Smart, dat de filosofie van GLOBALG.A.P. volledig belichaamt en geschikt is voor de meerderheid van de producenten.

  • IFA v6 GFS, ontworpen voor producenten die certificering met een GFSI erkenning vereisen.

Dit besluit vloeit voort uit de uitgebreide openbare raadpleging die tijdens de herziening van de standaard wordt gehouden. Veel experts uit de industrie vroegen om een flexibelere en resultaatgerichtere IFA, maar het was niet mogelijk om hun voorkeuren volledig te vereenzelvigen met de vereisten van GFSI. Om oplossingen te bieden voor beide gebruikssituaties en om ervoor te zorgen dat de IFA-certificering nog steeds van toepassing is op de massamarkt, zijn twee edities ontwikkeld: IFA v6 Smart en IFA v6 GFS.

De twee edities bevatten enkele verschillen in de algemene voorschriften van de GLOBALG.A.P., zoals regels voor onaangekondigde CB-audits. Beide edities worden geaccepteerd voor BRCGS- en IFS-gecertificeerde post farm-gate productafhandelingseenheden. Klanteisen bepalen meestal de versie die een producent zal implementeren.

 

Onaangekondigde audits

In GlobalGAP V6 is de wijze waarop onaangekondigde audits moeten worden uitgevoerd wezenlijk anders dan in V5. Voor V6 dienen de certificeerders 10% van de GlobalGAP-audits onaangekondigd uit te voeren, inclusief de bijbehorende add-on’s als GRASP, Tesco-Nurture, AH-GROW en AH-Beter-Voor-Natuur-En-Boer. Die onaangekondigde audit kan plaatsvinden vanaf 4 maanden voor de afloopdatum van uw certificaat tot uiterlijk de afloopdatum van uw certificaat. Voor de SMART-versie mogen de telers maximaal 48 uur voorafgaand aan de onaangekondigde audit hiervan op de hoogte worden gebracht. Moet u  aan de IFA v6 GFS voldoen dan geldt de tijdslimiet van 48 uur niet en kan de controleur op elk moment binnen het hierboven gestelde tijdsframe bij u op de stoep staan.

Het is natuurlijk de bedoeling dat u met uw bedrijfsvoering het gehele jaarrond aan de eisen voldoet, maar er zijn natuurlijk ook zaken die minder relevant zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering en die slechts 1x per jaar geüpdate worden.

Het is dus erg belangrijk dat u de voorbereiding voor de audit tijdig start, want vanaf 4 maanden voorafgaand aan de verloopdatum kan uw bedrijf geselecteerd worden voor een onaangekondigde audit en dan staat de auditor binnen 48 uur op de stoep.

Binnen de reglementen van GlobalGAP is een zeer beperkt aantal argumenten opgenomen waarmee een teler een onaangekondigde audit mag weigeren en daar staan “we hebben geen tijd” of “we zijn te druk” niet tussen. Als u zonder geldige reden een onaangekondigde audit weigert wordt het certificaat van uw bedrijf onmiddellijk geschorst, met alle gevolgen van dien.

Ook voor GRASP wordt vanaf 1-1-2024 een nieuwe versie verplicht, te weten V2

Er veranderd dus veel voor de producent / teler.  Stel implementatie niet uit, maar pak het e.a. de komende periode op. Voor velen een rustigere periode. Komt u er niet uit, wilt u een nieuwe map paier / digitaal. Kijk wat het beste bij u past.

Hebt u vragen, zoek ondersteuning die bij u past. 

 

Succes,

 

kerstkaart 2024 groente fruit in kerstsfeer