Scherpere eisen PlanetProof, meerprijs bijna rond

 

De teelteisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof worden in de komende periode herzien. In die inventarisatieperiode komende maand wordt ook verwacht dat de duurzaamheidsvergoeding rond komt.

Vanwege de groei in deelnemers en de internationale toepassing, wordt meer tijd genomen voor de herziening van het certificatieschema voor plantaardige producten. De herziening is nu na drie jaar. Dat was eerst jaarlijks en afgelopen herziening na twee jaar. Ook telers wilden een langere tussenperiode.

De nieuwe teelteisen moeten vanaf 2026 ingaan. Daarmee is nu meer tijd om nieuwe teelteisen, omschrijvingen of aanscherpingen te beoordelen. Dat gebeurt met inspraak van telers en andere partijen uit de keten van groenten en fruit.

 

Programmamanager Stefanie de Kool van Stichting Milieukeur begrijpt dat telers denken dat een nieuwe ronde van aanscherpingen pas kan komen als een meerprijs is geregeld voor hun product. Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. “Juridisch is dat lastiger dan gedacht, maar ik verwacht dat het nog enkele weken duurt om de goedkeuring van de ACM te krijgen. Ik denk dat het vóór de inventarisatietermijn van 18 maart voor deze herziening van het certificatieschema rond is.”

In één klap ook Brits certificaat?

Voor telers kan in deze herzieningsronde een ander voordeel opdoemen. In de herziening wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de Britse inkoopeisen LEAF. Als het lukt om straks met PlanetProof ook voor te sorteren op de eisen van het Britse certificaat – en met een beperkte aanvullende audit ook dat certificaat te ontvangen – is dat winst voor bedrijven die leveren aan de Britse markt. “We zijn in overleg met LEAF om te benchmarken. Dat zal met name voor biodiversiteitseisen betekenen dat we goed kijken naar Britse eisen. Daarnaast zullen we ook verkennen bij deze herziening of het certificatieschema in Noord-Afrika kan worden toegepast. We zijn aan het kijken wat daar de risico’s zijn voor duurzaamheid en hoe we dat kunnen vertalen naar eisen om een duurzamere teelt te kunnen garanderen. Daar gaat het vooral om waterschaarste.”

Uit de plannen voor de komende herzieningsperiode blijkt dat SMK een zelfstandige koers voor zichzelf ziet. Van een samengaan met het keurmerk Beter voor Natuur en Boer (voorheen van AH) is nog geen sprake. “Het is jou bekend dat we vanaf het begin gezegd hebben dat we willen samenwerken. Daar is nog geen ontwikkeling in. Nu dat keurmerk in een onafhankelijke stichting is belegd, zouden we het toejuichen als er ruimte komt voor samenwerking.”

Hoe kunnen telers deelnemen aan proces?

De herziening van het certificatieschema PlanetProof begint met een brede inventarisatie. Alle belanghebbenden kunnen wijzigingsvoorstellen insturen. Ook telers zijn gewend dat te doen, stelt De Kool. Dit kan tot uiterlijk maandag 18 maart 2024.

Vervolgens behandelt het College van Deskundigen Agrofood Plantaardig de inbreng en besluit of dit wordt meegenomen in de herziening. Wijzigingsvoorstellen worden uitgewerkt in overleg met themawerkgroepen met specialisten. Die voorstellen worden vervolgens getoetst in klankbordgroepen van On the way to PlanetProof-telers en sectorvertegenwoordigers en door een internationale begeleidingscommissie. Het concept certificatieschema dat daaruit volgt, wordt dan nog in een openbaar inspraakproces gebracht in 2025.

 

Bron: groenten en fruit